Atributiuni
image2 image3 image1

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul  judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii ( executare silita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuari, granituiri, servituti, puneri in posesie, desfiintare de constructii, plantatii, inventare, procese-verbale, incredintarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 • confiscari;
 • consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 • orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta executorului judecatoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevazute de Titlul VI din Legea nr.99/1999).